El blog d'un caminant

martes, octubre 23

ÉS UNA SORT

Poder viure el dia a dia de la ciutat sense voluntat d'agreujar a ningú, buscar el consens per sobre de tot i acceptar que mai arribaràs a tothom.

Personalment dedico totes les hores que puc i més a aprendre a actuar amb les motivacions exposades. Sabent-me un alumne que comet les seves errades però que per sobre de tot està il·lusionat per portar a bon port una ciutat diversa i on, per sort, no tothom pensa igual.